BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Bibliotheca Germanica

Neuniederdeutsche Literatur

 

 

21. Jahrhundert

 

 

Verfaten vun dat Land Sleswig-Holsteen (2000)

Neddersassische Verfaten (2001)

Verfaten vun de Free un Hansestadt Hamburg (2002)

Verfatung vun dat Land Mökelborg-Vörpommern (2003)

Landesverfaten vun de Free Hansestadt Bremen (2004)